Lotnisko Rudniki

1. Dane operacyjno techniczne:

1.1.    Punkt odniesienia – środek lądowiska –ARP- 262 m AMSL
1.2.    Współrzędne geograficzne punktu odniesienia wg WGS-84:

 • Szerokość geograficzna:  50° 53’ 10.8” N
 • Długość geograficzna: 019° 12’ 08.9”E

1.3.     Lądowisko Rudniki położone jest :

 • 032° GEO – 9.5 km, 5.1 NM w stosunku do miasta Częstochowa
 • w strefie TRA 61, której  obrys wytyczają miejscowości:  Mstów, Biała Górna, Cykarzew, Kruszyna, Kłomnice, Mstów.
 • w ganicach poziomych strefy czasowo wydzielonej TSA 06 segment  C, której granice pionowe zawierają się w przedziale wysokości od 1050m (3050 ft) do FL 660.
 • w granicach poziomych UTMA Kraków, której granice pionowe zawierają się w przedziale wysokości od FL 095 do FL 285.
 • na południe od MRT 27, której granice pionowe zawierają się w przedziale wyskości od GND do 650m AMSL

Uwaga: Przed rozpoczęciem operacji lotniczych z lądowiska Rudniki należy zapoznać się aktualnym AUP/UUP ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktywność w/w elementów przestrzeni lub uzyskać informację o nich z FIS Kraków :
„Kraków Informacja” –  119,275 MHz
lub telefonicznie: 012 639 75 85 fax 012 639 75 86

1.4.    Wzniesienie nad poziom morza – 262 m AMSL.
1.5.    Przeznaczenie lądowiska:

Lądowisko dopuszczone do operacji wykonywanych w/g przepisów z widocznością VFR w dzień i w nocy zgodnie z pkt 3.9 „minima widzialności i odległości od chmur VMC” zawartymi w tabeli 3.1. Zał. Nr 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie przepisów ruchu lotniczego, Dz.U. Nr 37 poz. 203)

2. Charakterystyka lądowiska:

2.1. Lądowisko Rudniki składa się z dwóch równoległych pól wzlotów:

 • pola wzlotów   A jako zasadnicze
 • pola wzlotów   B jako pomocnicze- (schemat w załączeniu)

Pole wzlotów  A  zasadnicze:

 • wykonywanie operacji startów i lądowań w dzień i w nocy statków powietrznych w ruchu lotniczym VFR niekontrolowany
 • pole wzlotów A o wymiarach: długość: 810 m – szerokość: 345 m

Pole wzlotów  B pomocnicze:

 • wykonywanie operacji startów i lądowań w dzień i w nocy szybowców przy użyciu wyciągarki oraz samolotu holującego
 • loty pralotni
 • jako teren do lądowania dla skoczków spadochronowych
 • dla operacji startów i lądowań samolotu holującego użytkownika lądowiska
 • pole wzlotów B o wymiarach:  długość: 2600 m – szerokość 150 m

2.2. Oznaczenie pola wzlotów A:

Wymalowane białe markery-narożniki na zewnątrz krawędzi drogi do kołowania po stronie północno-wschodniej, północno-zachodniej na pasie głównym o nawierzchni betonowej od strony południowo-wschodniej i południowo-zachodniej.

2.3. Oznaczenie pola wzlotów B:

Chorągiewkami po dwie na wschodnim progu i zachodnim progu pasa trawiastego usytuowanego na południe równolegle do pasa betonowego z przedłużeniem o 250 m na wschód oraz  o 350 m na zachód względem progów pasa betonowego.

2.4. Główny kierunek startów/podejść:

 • 262° – 082° GEO

2.5.  Rodzaj nawierzchni:

Pole wzlotów A zasadnicze:

 • Trawiasta w części północnej o wymiarach: 810 m długość, 285 m szerokość
 • Betonowa w części południowej (obejmująca środkowy wycinek pasa betonowego zawarty pomiędzy wewnętrznymi drogami do kołowania) o wymiarach: 810 m długość, 60 m szerokość

Pole wzlotów B pomocnicze:

 • Trawiasta na całej długości 2600 m i szerokości 150m

2.6. Rodzaj i położenie  urządzeń dodatkowych:  brak

2.7. Charakterystyka przedpola: opis obiektów znajdujących się w pobliżu lądowiska Rudniki i stanowiących zagrożenie w ruchu lotniczym oraz ich położenie i wysokość:

tabela

Uwaga:  W odległości 3200 m na kierunku 169° względem ARP znajduje się kościół 100 m AGL – 362 AMSL, a przez północno-wschodni skraj powierzchni podejścia na kierunku 08 przebiega linia SN o wysokości 6,5 m AGL – 255,6 AMSL.

Uwaga: przeszkoda jest zaznaczona na załączonej mapie.

Działalność lotnicza w TRA 61 odbywa się na podstawie składanych w przededniu zaplanowanych operacji lotniczych druków RQA do AMC Polska.

Procedury wykonywania lotów:

 • obowiązuje wykonanie lewego kręgu względem zasadniczego kierunku startów i lądowań w danym dniu
 • w przypadku wyłożenia dwóch równoległych startów, obowiązują kręgi na zewnątrz dla samolotów i szybowców z zachowaniem 50 metrowego pasa neutralnego
 • wysokość kręgów 300m AL, (1000 ft)
 • nie przewiduje się specjalnych procedur związanych z przylotami i odlotami
 • w trakcie wykonywania lotów nocnych, wykłada się w zależności od potrzeb na części trawiastej lub betonowej lądowiska pas do startów i lądowań z 20 sztuk lamp o kolorze światła białym oraz 4 sztuk lamp o kolorze czerwonym po 2 szt. na początku i końcu Pasa startów i lądowań o wymiarach 300m x 50m.
 • prędkość wiatru: zgodnie z Instrukcjami Użytkowania w Locie statków powietrznych biorących udział w lotach.

3. Sytuacje szczególne:

3.1. Pola awaryjnych lądowań:

 • będąc w zasięgu pola wzlotów, w sytuacjach awaryjnych, należy lądować na płaszczyźnie pola wzlotów lub na betonowych i trawiastych powierzchniach przylegających do pola wzlotów.

3.2. Zasady wznawiania orientacji:

3.2.1 statki powietrzne wyposażone w radiostację pokładową, powinny         nawiązać  łączność z Kraków Info – 119,275 MHZ
3.2.2 statki powietrzne wyposażone w transponder nastawić kod 7600

 • będąc na wschód od linii trasy szybkiego ruchu DK-1, przyjąć kurs zachodni aż do czasu osiągnięcia trasy, następnie wzdłuż DK-1 lecieć do lądowiska Rudniki
 • będąc na zachód od linii trasy szybkiego ruchu DK-1, przyjąć kurs wschodni aż do czasu osiągnięcia trasy, a następnie wzdłuż DK-1 lecieć do lądowiska Rudniki

3.3. Lotniska (lądowiska) zapasowe:

 • Piotrków Trybunalski – 031° GEO  -  odl. 65 km
 • Łódź – Lublinek -  008° GEO  -  odl. 94 km
 • Katowice Pyrzowice  – 191° GEO  -  46.7 km

3.4. Ograniczenia lokalne:

 • na południe od lądowiska – Rudniki, w odległości 32.5 km przebiega granica strefy kontrolowanej CTR Katowice Pyrzowice. Wlot od strony północnej przez punkt W (miejscowość Woźniki) za zgodą służb kontroli ruchu lotniczego – Katowice wieża – 129.250 Mhz.
 • na północ i wschód od granicy TRA 61 przebiega MRT 24 –GND – 650m AMSL – sprawdź bieżący AUP.

4.Wskaźnik kierunku wiatru:

Na budynku murowanym hangaru samolotowego położonego na północ od pola wzlotów A lądowiska Rudniki.

5.Pomoce radiokomunikacyjne:

5.1. 122.800 MHz znak wywoławczy – Rudniki Radio lub w okresie wykonywania lotów szkolnych działa kierujący lotami – znak wywoławczy Rudniki kwadrat – 122.800 MHz.

6. Pomoce nawigacyjne:

brak

7.Pomoc medyczna:

7.1. Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie nr tel. 999 lub 112

8.Posterunek Policji:

8.1. Kłomnice nr tel. 034/ 328 10 07 lub 997 lub 112

9.Straż pożarna:

9.1. Państwowa Straż Pożarna w Częstochowie 034/ 361 55 63 lub 998
9.2. Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelcu 034/ 320 00 12
9.3. Zabezpieczenie p.poż lądowiska: zawarte w Planie Ratowniczym Lądowiska „Rudniki” – str.8 i 9.

10.Informacje administracyjne:

10.1. Zarządzający lądowiskiem: Aeroklub Częstochowski
10.2. Użytkownik: Aeroklub Częstochowski ul. P.O.W. 4, 42 – 200 Częstochowa nr tel. 034/ 327 97 55 – lotnisko

11.Łączność ze służbą ruchu lotniczego:

11.1 – OZP ASM 3 Warszawa nr tel. 022/ 574 57 33 – 35
- FIS Kraków 012/ 639 75 85 fax:012/ 639 75 86

12.Osłona meteorologicza:

12.1. Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie, Tel. +48 12 639 81 51, Fax +48 12 425 19 73

13.Inne usługi:

Paliwo – AVGAS 100LL (akcyza/bez akcyzy) od 1maja w sprzedaży AVGAS OBR 95 PB
Hotelik – 25 miejsc noclegowych