Program szkolenia

Ośrodek posiada własny program szkolenia, który przygotowuje bezpośrednio do startu w zawodach a poszczególne zadania dzielą figury zgodnie z katalogiem figur zatwierdzonym przez międzynarodową komisję akrobacji lotniczej.
Po ukończeniu szkolenia według naszego programu pilot jest gotowy do startu w zawodach i mistrzostwach w klasie advanced (akrobacja wyższa) lub unlimited (akrobacja wyczynowa).
 
 

Akrobacja podstawowa

A.11.7  RAMOWE ZESTAWIENIE ĆWICZEŃ ZADANIA A/VII

Nr ćw. Treść ćwiczenia Czas lotu w min. Liczba lotów
z instr. samodz. Razem lotów
1 Nauka przeciągnięcia statycznego i dynamicznego 12 1 1 2
2 Nauka wykonywania korkociągu zwrotu i głębokiego krążenia 15 3 2 5
3 Nauka wykonywania pętli, wywrotu szybkiego, przewrotu 15 3 2 5
4 Nauka wiązania figur i wyprowadzania na kierunek 15 2 2 4
5 Sprawdzenie opanowania zadania 15 1 - 1
6 Loty treningowe i doskonalące X X X X
. Razem 10 7 17
 
A.11.9 ZESTAWIENIE LOTÓW ZADANIA A/VII

Rodzaj lotów Liczba lotów Czas
Z instruktorem 10 2h27′
Samodzielnie 7 1h42′
Razem minimum 17′ 4h09′

 

Akrobacja wyższa

B.12.7 RAMOWE ZESTAWIENIE ĆWICZEŃ ZADANIA B/IX

Nr ćw. Treść ćwiczenia Czas jednego lotu w min. Liczba lotów
z instr. samodz. razem
1 Pokaz akrobacji wyższej 10-15 1 - 1
2 Nauka wykonywania beczek i sterowanych oraz lotu plecowego 10-15 2 2 4
3 Nauka krążenia na plecach 10-15 2 2 4
4 Nauka wykonywania wywrotów i zawrotów 10-15 2 2 1
5 Nauka wykonywania ślizgów na ogon 10-15 2 2 4
6 Sprawdzenie opanowania zdania 10-15 - 1 1
. Razem 9 9 18

B.12.7 RAMOWE ZESTAWIENIE ĆWICZEŃ ZADANIA B/IX

Rodzaj lotów Liczba lotów Czas
Z instruktorem 9 1h30′
Samodzielnie 9 1h30′
Razem minimum 18 3h00′

Akrobacja wyczynowa

B.13.7 RAMOWE ZESTAWIENIE ĆWICZEŃ ZADANIA B/X

Nr ćw. Treść ćwiczenia Czas jednego lotu w min. Liczba lotów
z instr. samodz. razem
1 Trening ułożonej wiązanki 10-15 1 1 2
2 Beczki szybkiej i beczki szybkiej odwróconej 10-15 3 2 5
3 Nauka pętli odwróconej 10-15 2 2 4
4 Nauka przewrotu i zawrotu odwróconego 10-15 2 2 4
5 Nauka wiraży beczkami 10-15 2 1 -
6 Nauka korkociągu odwróconego 10-15 2 1 4
7 Loty treningowe 10-15 decyduje instruktor
Razem 12 9 21

B.13.10 ZESTAWIENIE LOTÓW ZADANIA B/X

Rodzaj lotów Liczba lotów Czas
Z instruktorem 12 2h00′
Samodzielnie 9 1h30′
Razem minimum 21 3h30′


Co nowego?

Zobacz więcej