Zasady sportowej rywalizacji

Lot zawodniczy polega na wykonaniu wiązanki figur w sześcianie o boku 1000m, którego podstawa znajduje się na wysokości 200 m dla klasy Unlimited oraz 300m dla Advanced.
Za każda sekundę przebywania poza tym sześcianem sędziowie linowi naliczają punkty karne, które będą odjęte od końcowej oceny.
Poszczególne figury oceniane są przez sędziów od 0 do 10 punktów za figurę, przy czym figura wykonana idealnie to 10 punktów od których odejmuje się punkty za każdy wychwycony błąd. Tak otrzymane oceny od poszczególnych sędziów uśrednia się i mnoży przez współczynnik trudności figury (np. średnia ocena za figurę 7,5 pomnożona przez współczynnik trudności figury wynoszący 30 równa się 225 punktów). Oceny za poszczególne figury w wiązance sumuje się.
Dodatkowo sędziowie oceniają pozycję w strefie oraz harmonię. Oceny te są tym wyższe im zawodnik wykorzystuje więcej przestrzeni, a figury są rozłożone z równymi odstępami między nimi.
Tak więc ocena za wiązankę to suma punktów za poszczególne figury plus punkty za pozycję i harmonię minus punkty za przebywanie poza strefą.

Wyróżnia się trzy rodzaje programów (wiązanek):

  • Program znany, który wybiera komisja akrobacji szybowcowej i publikuje wcześniej przed mistrzostwami, tak aby każdy mógł go przetrenować.
  • Program dowolny, który układa sam zawodnik wybierając po jednej figurze z każdej rodziny z katalogu figur.
  • Program nieznany, do którego figury podają zawodnicy w pierwszym dniu zawodów, a z figur tych wiązanki układają sędziowie, przy czym sędziowie układają trzy wiązanki a czwarta układa zawodnik w oparciu o wybrane przez sędziów figury. Program nieznany publikuje się dzień przed konkurencją i nie można go trenować, czyli zawodnik wykonuje go po raz pierwszy.

Tak więc na zawodach czy mistrzostwach można rozegrać maksymalnie 7 konkurencji, natomiast zwycięzcą zostaje zawodnik, który zdobędzie największą sumę punktów za poszczególne programy.

Poniżej schemat poglądowy strefy akrobacji.

Strefa akrobacji

Co nowego?

Zobacz więcej