Category: Featured

Adresaci szkoleń w akrobacji szybowcowej

W zależności od posiadanego doświadczenia i bieżących uprawnień lotniczych piloci mogą być kwalifikowani do kolejnych, bardziej zaawansowanych etapów nauki. Jakkolwiek akrobacja normalna (zwana też  podstawową) wydaje sie być niezbędnym elementem szkolenia lotniczego każdego pilota (niestety, nie jest obligatoryjna z punktu widzenia przepisów), o tyle do akrobacji wyższej i wyczynowej powinni być kwalifikowani piloci m.in. z aspiracjami